0886005865

Cung cấp sơn SEANEX tu sửa các khu nhà tại làng trẻ em SOS trước năm học mới

Kế hoạch sửa chữa và làm mới cơ sở vật chất tại Làng trẻ em SOS Cầu Diễn, Hà Nội đã hoàn thành trước thời điểm bắt đầu năm học mới. Sản phẩm sơn Seanex có chất lượng tốt sau nhiều năm sử dụng đã  tiếp tục được nhà thầu lựa chọn sử dụng tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *